Meny

Bogen musikkskole -
Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Bogen musikkskole - Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Priser & påmelding

Priser & påmelding

Musikkgrupper

Grupper for barn fra 1 - 2 år, 3 år og 4 år

Musikkgruppene finner sted etter avtale på det tidspunktet som passer de fleste i gruppa. Aktuelle formiddager er mandag, onsdag og torsdag. Her finner du mer info om musikkgruppene: Musikkgrupper

Klokkeslettene kan avtales fra gruppe til gruppe, men timeplanen ser i utgangspunktet sånn ut:

3 mndr. - 6 mndr. På formiddagen, som regel kl. 11.00 - 11.50
6 mndr. - 1 år På formiddagen, som regel kl. 10.00 - 10.50
3 - 5 år På ettermiddagen, kl. 17.15 - 18.00

Musikkgruppene om høsten går over 15 ganger.
Musikkgruppene om våren går som regel over 10 ganger, en runde fra januar til påske og en fra påske til sommeren.

Det koster kr. 120,- pr. gang, som betales forskuddsvis og samlet.
Inkludert i prisen er lydfiler til alle sangene og sangtekster på mail.

Fravær refunderes ikke, uansett grunn.
Lederen kan avlyse inntil en gang pga. sykdom uten å refundere.

Påmelding

All påmelding og spørsmål om skolens tilbud skjer til bente@bogenmusikk.no

Instrumentalundervisning

Bente underviser både barn og voksne i gitar- og pianospill. Her finner du mer info om instrumentalundervisningen: gitar- og pianoundervisning

For skoleelever

Barna kommer i tiden fra skoleslutt til ca kl. 18.00.

For vokskne

Voksne spiller som regel på kvelden eller på formiddagen.

Informasjon om tider og priser

Vanligvis gis det individuell undervisning, men skolen har også gruppeundervisning i gitarspill.

En undervisningstime er 40 minutter.
Pris kr. 380,-

Gruppetimer kan være lengre og det blir også litt rimeligere pr. time pr. elev.

Betalingen skjer forskuddsvis og samlet og fravær refunderes ikke uansett grunn.

Lederen kan avlyse inntil en gang pga. sykdom uten å refundere.

Instrumentalundervisningen følger skoleruta, med unntak av høstsemesteret, som starter en uke etter skolestart.

Damenes (kor)

Det er for tiden fullt i damekoret Damenes. Ta kontakt på bente@bogenmusikk.no dersom du vil stå på venteliste.