Meny

Bogen musikkskole -
Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Bogen musikkskole - Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Damenes - korsang

Damenes - korsang

Damenes, damekoret ved Bogen musikkskole, på tur til korfestival i Nederland. En herlig tur, både faglig og sosialt.

Om Damenes

Damenes ble etablert av Bente Bogen i 2009, og består nå av 26 sangere. Koret synger et variert repertoire bestående av pop, jazz, folkemusikk, viser og klassisk. Koret gir en sommerkonsert i året og julekonsert annethvert år. Koret har også ett helgeseminar i året og reiser av og til på tur, enten i Norge eller i utlandet. Koret har godt miljø med stor takhøyde og godt humør.
Innstuderingen skjer dels på korøvelsen, dels må korsangerne øve inn stoffet på egen hånd etter lydfiler som synges inn av dirigenten. Det legges stor vekt på å kunne alt repertoiret utenat ved fremføringer.

Koret har ikke styre og drives etter allmøteprinsippet, med Bente Bogen som kunstnerisk og administrativ leder.

Deltakelse koster kr. 140,- pr. gang, som betales forskuddsvis og samlet pr. semester.
I tillegg kommer utgifter til seminar og reiser.

Damenes øver hver tirsdag fra 19.30 - 21.30, uten pause. Øvingen skjer i Møllestua i Møllefaret 46 A, hvor Bogen musikkskole leier lokaler.

Være med i Damenes?

Ta kontakt dersom du har lyst til å være med, vi har for tiden noen ledige plasser, først og fremst for 1. alt. Opptak innebærer et besøk hos koret, prøvesang med dirigenten og gjensidig prøveperiode.

Damenes er på Facebook

Følg Damenes på Facebook og få siste informasjon om aktiviteter og konserter.

  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20