Meny

Bogen musikkskole -
Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Bogen musikkskole - Musikkgrupper for babyer og småbarn, piano- og gitarundervisning, kor og barnehagekurs

Rådgiving og kurs for barnehager

For barnehager

Kurs for barnehagepersonale

Bente Bogen holder inspirasjons- og kunnskapskurs for barnehagepersonale i musikkarbeid med små barn. Kursene kan være kveldskurs eller dagskurs på minimum 3 - 6 timer, eller de kan være lengre kurs som deles på flere dager. Kursets lengde og organisering avtales med den enkelte barnehage.

Innholdet er praktisk musikkarbeid med barn i alderen 1 - 5 år. Kunnskapen om barnets musikalske utvikling knyttes til de konkrete musikkaktivitetene. I løpet av kurset lærer man sanger, regler, bevegelsesleker, danser og spill på instrumenter. Bente har også med ulike objekter som passer å bruke i musiseringen med små barn. Fyldig kursstensil og lydfiler med alle sangene er inkludert i kursavgiften.

Bente Bogen har blant annet holdt kurs på Østlandske lærerstevne i over 20 år og ellers rundt i landet siden 2002. Hun er også styreleder i Musikk fra livets begynnelse og engasjert i Krafttak for sang og Syngende barnehage.

Rytmeegget. Et populært instrument i musikkrgupper i barnehagen

Musikkgrupper i barnehagen

Bente Bogen holder gjerne musikkgrupper i barnehagen. Hun har erfaring med dette fra flere barnehager, både på små- og storebarnsavdelinger. Innholdet er sanger, regler, danser, bevegelsesleker og spill på instrumenter. Bente har med seg ulike instrumenter til barnehagen. Det kan være klangstaver, rytmeegg, rytmepinner, gitar, fiolin, fløyte, tordenrør, regnstav og klokkespill. Hun har også med ulike objekter som slør, erteposer og serpentiner. Personalet deltar sammen med barna og lærer repertoire og arbeidsmåter på denne måten. Sangtekster og lydfiler er inkludert i kursavgiften.

Musikkgruppene strekker seg vanligvis over 8 - 10 ganger a 35 - 40 minutter.

Bente har holdt musikkgrupper i barnehager siden 2002.

Ta kontakt for mer info, opplegg og pris på bente@bogenmusikk.no.